Wiet de Bruijn

Quote Wiet de Bruijn

uit: Wat je ziet doe je zelf,  van Toor & ter Weele, 2020, pagina 32, download hier de pdf versie

Wiet de Bruijn – Partner in de Delight Group – is voorzitter van de Foundation for Natural Leadership (FNL). Voor hem gaat Natuurlijk Leiderschap vooral over bewustzijn. “Wie zijn eigen natuur goed kent en aanwezig is in het nu, schept ook ruimte en vrijheid voor anderen om te groeien.”

“Als ik in het nu aanwezig ben, ben ik me bewust van mijn eigen natuur, mijn gedachten en mijn lichaam. Het bete- kent dat ik goed in mezelf zit en daar heb ik vaak de natuur en de stilte voor nodig. Vanuit dat bewustzijn ga ik dan de wereld in en maak ik contact met anderen. De meeste mensen ‘denken’ te weten hoe ze in een groter bewustzijn kunnen komen, maar dat lukt niet met denken. Het vergt juist het niet-weten, een sprong in het diepe, zodat je weer openstaat voor nieuwe oplossingen. Dat is soms best lastig voor een control- freak als ik. Ik herinner me een heisessie uit mijn begintijd, waarin ik openlijk toegaf dat ik ook niet wist hoe we uit een benarde financiële situatie moesten komen. In eerste instantie schrokken mijn MT-leden, omdat ze van mij antwoorden hadden verwacht, maar tegelijkertijd ontstond er een nieuw elan van creativiteit en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Twee jaar na die driedaagse hadden we het bedrijf weer op de rit.”

Welke sfeer zet je neer?

“Een leider zet een bepaalde sfeer neer. Medewerkers hebben haarfijn door hoe de leider in zijn vel zit en reageren daar bewust of onbewust op. Het maakt bijvoorbeeld een groot verschil of zij de ruimte voelen om te experimenteren of juist een onderstroom van wantrouwen en angst. Zo’n sfeer kan verstrekkende gevolgen hebben. Ik weet uit ervaring dat mijn leiderschap enthousiasme en ondernemerschap oproept, voortvloeiend uit het feit dat ik overal mogelijkheden zie. Ik kon vroeger ook wel eens gemaakt optimistisch zijn om mijn eigen angst niet te voelen. Dat kreeg ik dan van mijn omgeving terug. Toen ben ik bij mezelf te rade gegaan en heb ik de kans aangegrepen om mezelf weer beter te leren kennen en te groeien. Het is dus cruciaal om eerlijk naar jezelf te blijven.”

Ongeschreven regels

“In nieuwe teams is het werken aan vertrouwen een eerste voorwaarde. Daarvoor moet je ook inzicht krijgen in de ongeschreven regels. Hoe zit het systeem in elkaar? Valt er nog iets op te ruimen, wat ontbreekt, waar zit de kracht? Ik begin vaak in de kennismaking met opstellingen en verhalen vertellen. Misschien niet de meest geijkte aanpak, maar wel een waarin ik veel waarde zie. Om in deze tijd dingen voor elkaar te krijgen, is het belangrijk om mensen te raken in hun intrinsieke motivatie. Ik probeer altijd de diepere laag en de verbinding te zoeken, zodat ik iemand echt leer kennen. Die onderstroom is er altijd en doet altijd mee. Zij is bovendien veel sterker dan wat er verder zichtbaar gebeurt.”

Visie gaat over vertrouwen

“Aan leiders wordt vaak gevraagd wat hun visie is. In mijn ogen is dat geen vraag over de inhoud, maar over vertrouwen. Natuurlijk is het belangrijk om een punt aan de horizon te zien, want dat geeft lucht, ruimte, inspiratie, richting en focus. Maar eigenlijk stellen mensen daarmee ook de vraag of zij het aandurven om met jou op avontuur te gaan. Het is een check of jij als leider wel zo geaard bent dat je over jezelf heen kunt kijken om te zien waar de business naartoe gaat. Of je als leider genoeg bewustzijn hebt. Dat vraagt van mij dat ik gegrond ben en dat ik vanuit die gronding dat vertrouwen uitstraal. Daar werk ik iedere dag aan, onder andere door het beoefenen van yoga en door oprechte interesse te tonen in mensen.”

Het komt altijd goed

“In die houding zie je ook mijn waarden terug. Die gaan over nieuwsgierigheid, ondernemend zijn, lef hebben en het diepe vertrouwen dat het altijd goed komt. Dat heb ik meegekregen van mijn vader en mijn moeder: ook als het niet goed komt, komt het toch goed. Het lost zich altijd op. Mijn ambitie is om vanuit zelfbewustzijn vrijheid en ruimte te creëren en op die wijze bij te dragen aan anderen en aan een bewustere wereld. Of ik daarin ooit uitgeleerd raak? Leuke vraag, ik denk het niet. De schrijver Eckhart Tolle, een van mijn inspirators, zegt daarover op de laatste pagina van zijn boek: “Pas als je je die vraag niet meer stelt, ben je klaar bent met leren...tot die tijd is er eindeloos veel te ontwikkelen.”