De gedeelde taal die wij spreken

Nu zoveel Junis medewerkers actief bezig zijn met de leergang Natuurlijk Leiderschap (N!L) dringt zich de vraag op wat dit programma ons tot op heden heeft gebracht. We kunnen wel willen dat het verankerd raakt in ons DNA, maar gebeurt dat ook? En waar merk je dat dan aan? Om dit in kaart te brengen heeft Junis Kinderopvang aan haar medewerkers gevraagd welke betekenis N!L voor hen heeft, dat heeft geleid tot het N!L-woordenboek, Junis eigen Dikke van Dale, waarin de gemeenschappelijke taal is opgetekend die we met elkaar aan het ontwikkelen zijn. Hierbij wat voorbeelden uit Samenhang in samenwerken pagina 90 e.v.. 

VER*BIN*DING  

(de; v; meervoud: verbindingen)

  1. Binnen Junis een centraal leiderschapswoord dat altijd in drievoud wordt gebruikt: verbinding met jezelf, met de ander en op inhoud.
  2. Stof die uit andere stoffen is samengesteld (chemie)

We durven best te stellen dat de drieledige invulling van het woord 'verbinding'  inmiddels gemeengoed is geworden binnen Junis. Leiderschap gaat altijd over jezelf en over de manier waarop je in het leven staat. Die kerngedachte van N!L heeft bij veel medewerkers postgevat. Zij pakten de handschoen op en gingen bij zichzelf te rade, om van daaruit de ander tegemoet te treden. Sindsdien gaat het meer om samen sturen dan om aansturen. Medewerkers gaan gerichter op zoek naar de gemeenschappelijke deler en proberen elkaar te vinden en te versterken rondom het gezamenlijk doel. Zelfonderzoek en reflectie hebben veelal tot verdieping geleid, waardoor medewerkers hun verantwoordelijkheid vanzelfsprekender oppakken en steviger in hun werk staan.

KOM*PAS 

(het; o; meervoud: kompassen)

  1. Veel gebruikt model binnen Junis waarin teamfases, besturingslijnen en leiderschapsrollen met elkaar in verbinding worden gebracht.
  2. Toestel dat altijd het noorden aanwijst.

Het leiderschapskompas blijkt in de praktijk een zeer bruikbaar basismodel dat door medewerkers regelmatig erbij wordt gepakt. Het geeft hun houvast om de ontwikkeling in hun team te begrijpen en om richting te geven aan de gewenste verandering. Het mooie is dat medewerkers zich ook veilig genoeg voelen om daadwerkelijk te oefenen. Zij herkennen bijvoorbeeld eerder de fase waarin hun team verkeert en passen hun sturing en begeleiding daarop aan. Zij krijgen meer vat op hun voorkeursstijl van leidinggeven, en proberen vervolgens doelbewust ook eens een andere rol aan te nemen. Soms merken zij dat oude rollen zijn gaan voelen als een harnas en dat het lucht geeft om te experimenteren.

TRAP*PE*TJE AF

(uitdr.)  

  1. Uitroep die binnen Junis vaak te horen is zodra een gesprek schuurt of wanneer er wrijving ontstaat.
  2. Fysieke beweging om naar een verdieping lager te gaan.

N!L leert Junis medewerkers veel over het voeren van een goede dialoog. Om als organisatie wendbaar te blijven, is een kritische blik zeer gewenst. Maar om ervoor te zorgen dat daar ook naar geluisterd wordt, is het belangrijk dat wij ideeën en dilemma’s op een constructieve manier bespreekbaar maken. Dus geen roze olifanten toelaten die iedereen ziet staan, maar die niemand durft te benoemen. Wanneer wij het trappetje afdalen met elkaar, onderzoeken wij de onderstroom: de emoties en de beelden die, vaak onbewust, van grote invloed zijn op standpunten die we innemen ten opzichte van elkaar. Dat vergt moed, want het is niet gemakkelijk om het onuitgesprokene bespreekbaar te maken. Dat voorkomt veel 'gedoe'. 

Meer lezen? Bestel onze boeken en ga op reis.

Meer weten over Verbeelders van verandering of Junis Kinderopvang, ga dan naar onze organisatiewebsites of neem hier contact met ons op.