Natuurlijk Leiderschap

‘Natuurlijk’ Leiderschap

We noemen het Natuurlijk Leiderschap omdat het gaat over jouw vermogen om anderen te betrekken bij het realiseren van doelen.

Het ‘natuurlijke’ daarin is dat jouw vermogen wordt gevormd door wie jij bent, hoe je denkt en doet. Hoe je bent gevormd door wat je bent tegengekomen op jouw reis, wat je hebt opgeruimd en hoe jij je daarin verder ontwikkelt. Natuurlijk Leiderschap is daarmee ook leiderschap hebben over wie jij van nature bent; over jouw kracht en kwetsbaarheid, het bewuste en het onbewuste.

NA*TUUR*LIJK 

(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

In de van Dale vinden we de volgende betekenissen:

  1. Op de natuur betrekking hebbend
  2. Door de natuur gevormd: een natuurlijke grot
  3. Naar of volgens de natuur: intuïtief, menselijk, logisch
  4. Vanzelfsprekend (spreektaal ook: tuurlijk)
  5. Eenvoudig ongekunsteld

Eigenlijk komen al die verschillende betekenissen in ons gedachtegoed en in de invulling ervan in onze programma’s aan bod. En mede om die reden kregen de seizoenen voor Junis een belangrijke rol in hun leiderschapsprogramma: N!L.

Bij Junis heet het Leiderschapprogramma: N!L

Natuurlijk Leiderschap (N!L) is voor Junis niet zomaar een programma met een begin- en een einddatum. Het is een grondhouding die doorsijpelt tot in de verste uithoeken van de organisatie en die uitwaaiert over de relaties die ze met collega’s, kinderen, ouders en samenwerkingspartners aangaan. Om dat te bewerkstelligen is N!L al snel gekoppeld aan de ontwikkeling van de pedagogische visie. Het zijn de pijlers onder de organisatie, die elkaar overlappen en versterken. Door die samenhang kan N!L de brug slaan tussen persoonlijke ontwikkeling en de organisatiedoelen.

aanhalingtekens  Natuurlijk Leiderschap raakt echt aan de kern van onze dienstverlening. Het gaat voorbij het instrumentele. Eigenlijk  kun je de theorie pas goed toepassen wanneer je de kracht van haar inzet echt beleeft. Mijn droom is dan ook dat alle zaadjes die wij hebben geplant in de afgelopen jaren, uitgroeien tot plantjes die elkaar versterken. En ook: dat onze cultuur een voorbeeld mag zijn en uitstraalt naar andere organisaties. Dat zij zeggen: bij Junis Kinderopvang zijn ze ambitieus en innovatief, maar het is tegelijkertijd een veilige en persoonlijke omgeving. Want zo is het.

Anne Petra Sibbles, directeur Ontwikkeling Junis Kinderopvang in Samenhang in Samenwerken pag 47-48.

Meer weten over Verbeelders van verandering of Junis Kinderopvang, ga dan naar onze organisatiewebsites of neem hier contact met ons op.